Kontakt

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Wykonanie strony internetowej zostało współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.